مقایسه محصول


LTU48351
عنوانLTU48351
برندTorlys me
رنگ بندی
توضیحاتGenova Chocolate
لبه های مورب شده در چهار وجه
تهیه شده از چرم صدردرصد طبیعی
طول : 388 میلی متر
عرض : 388 میلی متر
ضخامت : 10.5 میلی متر
حذف