مقایسه محصول


DS7660
عنوانDS7660
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.22 متر
پترن ریپیت :61 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف