مقایسه محصول


49
عنوان49
برندPrime Floors
رنگ بندی
توضیحاتفرآیند ساخت : ظاهر ابریشم
  • جنس الیاف : 100% PA IMPREL
ارتفاع نهایی : 15± میلی متر
وزن الیاف : 2.500± گرم / متر مربع
وزن کل : 3.300± گرم / متر مربع
مقاومت در برابر نور : 6- 5 ≤
مقاومت در برابر رطوبت : 5- 4 ≤
مقاومت در برابر حرارت : 0.11 متر مربع K/W
جذب صدا : 32 ± dB
مقاومت در برابر احتراق : cfI-s1( EN 13501-1) only with full adhesion
لایه زیرین : Twinback
تعداد گره / تراکم : 136000±
حذف