مقایسه محصول


Inkwell 7004
عنوانInkwell 7004
برندPrime Floors
رنگ بندی
توضیحاتروش بافت : تافتد
بافت و سطح الیاف : بافت حلقوی
ابعاد : 50 *50 سانتی متر
وزن الیاف : 550 گرم در هر متر مربع
تعداد گره در عرض : 5/64 اینچ
تعداد سوزن در طول : 50/10
ارتفاع الیاف : 2.5 میلی متر ( 0.5 ± میلی متر )  
نوع الیاف : الیاف نایلون با ویژگی Econyl
نوع رنگرزی : گرانول های الیاف رنگی هستند
نوع لایه زیرین : PVC بازیافت شده با تکنیک ECOS
حذف