مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398

  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
  • مراسم تقدیر از زحمات سال 1397 و برنامه ریزی و هدف گذاری سال 1398
کلیه پرسنل شرکت رویا و شعبات آن در روز 27 فروردین طی جلسه ای کنار هم جمع شدند.
در ابتدای مراسم، از زحمات سال گذشته همگی همکاران تشکر شد و گزیده ای از رویدادهای سال 1397 به نمایش گذاشته شد.
در بخش دوم هر کدام از بخش ها خاطره ای شیرین و دلچسب از فعالیتهای خود را در طی سال 97 مطرح کردند و در پایان این بخش سوگندنامه ای میان کلیه همکاران و مدیران شرکت رویا طرح داخلی امضا گردید.
در ادامه مدیران هر بخش به تفکیک در رابطه با برنامه ها و اهداف خود توضیحاتی دادند و سایر بخش ها را در جریان فعالیتهای انجام شده و پیش روی خود قرار دادند.
پس از آن مدیران ارشد شرکت آقایان علی تمیزکار رئیس هیات مدیره، محمدجواد نیکزاد مدیر فروش بخش پروژه، احمد درخشان مدیر مالی و دکتر سید حسین هویت طلب مشاور مدیریت در رابطه با اهداف و بودجه بندی سال جاری توضیحات جامعی را ارائه نمودند.
بعد از اتمام مراسم و توزیع هدایا میان همکاران، همه خانواده رویا به ضیافت ناهار دعوت شدند و روز زیبایی را در دفتر خاطرات شرکت رویا طرح داخلی ثبت نمودند.
تاریخ درج:
تعداد بازدید: 1546

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
تلفن تماس:
کد امنیتی:
 

پیام :