بازدید جمعی از معماران حرفه ای و اهالی رسانه از پروژه چند عملکردی خانه کبوتر

  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدی از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدی از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران
  • بازدید از ساختمان سال ایران

در جایزه ساختمان سال ایران در سال 1396 ، خانه‌ی کبوتر اثر دفتر معماری فتوره‌چیانی به عنوان ساختمان سال ایران 96 انتخاب شد.جمعی از معماران حرفه ای و اهالی رسانه از پروژه چند عملکردی خانه کبوتر در روز پنج شنبه 27 اردیبهشت 97 بازدید کردند.در این گردهمایی فیلمی از بازدید داوران و نحوه امتیازدهی پخش شد.در ادامه برادران فتوره چیان ضمن تشکر از بازدیدکنندگان داستان طراحی خانه کبوتر را بیان کردند و علت به کار بردن المان هایی چون عشق و کبوتر در طراحی این پروژه را نیز توضیح دادند. 

جایزه‌ی ساختمان سال ایران 
باحمایت انحصاری شرکت رویا طرح داخلی
 
☎️02125991
تاریخ درج:
تعداد بازدید: 1973

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
تلفن تماس:
کد امنیتی:
 

پیام :