هیئت مدیره

در صورت نیاز با شماره 22610001 تماس حاصل فرمایید.


نام و نام خانوادگی سمت    داخلی   پشتیبان  داخلی پشتیبان 
جناب آقای علی نیکزاد  مدیر عامل  102  خانم رضایی  153
جناب آقای علی تمیزکار
 رئیس هئیت مدیره و مدیر اجرایی  102   خانم رضایی  153
جناب آقای محمدرضا نیکزاد  عضو هیئت مدیره  102   خانم رضایی  153
جناب آقای محمدجواد نیکزاد  مدیر فروش و عضو هیئت مدیره  210 آقای توسلی  209