هیئت مدیره

در صورت نیاز با شماره 22610001 تماس حاصل فرمایید.


نام و نام خانوادگی سمت    داخلی   پشتیبان  داخلی پشتیبان 
جناب آقای علی نیکزاد  مدیر عامل  402  خانم کامیاب  401
جناب آقای علی تمیزکار
 رئیس هئیت مدیره و مدیر اجرایی  402   خانم کامیاب  401
جناب آقای محمدرضا نیکزاد  عضو هیئت مدیره  402   خانم کامیاب  401
جناب آقای محمدجواد نیکزاد  مدیر فروش و عضو هیئت مدیره  410 آقای توسلی  499