راهکاری مناسب برای ارتباط موثر با مشتریان

شرکت رویا طرح داخلی به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش کلیه کارکنان شرکت بخصوص پرسنل مستقر در واحد فروش، اقدام به برگزاری دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل یا TA نموده است.

در طول زندگی مغز ما ، ذهن ما انسانها زخمی شده است. در این حال نمی توانیم همدیگر را در آغوش بگیریم. ما در حال یاد گرفتن خوب کردن زخمهای زندگیمان هستیم.
دکتر اریک برن در سال 1910 در کانادا بدنیا آمد. او بنیانگذار این رویکرد است. در سال 1950 این رویکرد به دنیا معرفی شده است. در سال 1958 دکتر اریک برن مقاله کودک درون را منتشر کرد. در سال 1690 پدیده همرنگی اتفاق افتاد.
انسانها از چهار پنجره یا دریچه به دنیا می نگرند.

 من خوبم تو خوبی  من خوب نیستم تو خوبی
 من خوبم تو خوب نیستی  من خوب نیستم تو خوب نیستی

هدف از آموزش تحلیل رفتار متقابل (شناخت کودک درون)چیست؟

توانایی های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.
بالا بردن پتانسیل های درونی
نمایشی نبودن این آموزش (منظور این است: زمانی که شما از درون خود را شناختید، دیگر قادر نیستید برای دیگران و برای خودتان نقش بازی کنید.بلکه از درون تغییر یافته اید.)

با کمک آموزش تحلیل رفتار متقابل (کودک درون) متوجه می شویم که:

1) انسانها ذاتا پاک و معصوم اند.
2) انسانها توانایی فکر کردن دارند.
3) انسانها می توانند پیش نویس زندگی خود را تغییر دهند.

همه ما از دو ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه برخورداریم.

محتوای ضمیر ناخودآگاه: فکر، احساس، رفتار (محتوای فکر، احساس و الگوی رفتاری شماست).
لایه های عمیق ناخودآگاه برای مراحل اولیه زندگی شماست، از زمان تولد تا چند ماهگی.
عملکرد ذهن ما به کوهی یخی تشبیه شده است. بخش اعظمی از این کوه در درون آب است (که ضمیر ناخودآگاه نامیده می شود) و بخش کمی از آن بیرون از آب است (که ضمیر خودآگاه نامیده می شود).
اولین الگو (patern) : از سن صفر تا هفت سالگی ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد. محتوای ناخودآگاه کودک و والد است.

دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل
دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل

حالات نفسانی:

والد (Parent) ، بالغ (Adult) ، کودک (Child)
مدل های اجرایی احساسی، فکری و رفتاری ما هستند.

والد: ضبط رویدادهای بیرونی؛ فکر ، احساس ، رفتار شبیه پدر و مادر؛ هر چیزی که از بیرون یاد گرفته ایم و یاد می گیریم؛ مجموعه ای از پندها، نصیحت ها، ضرب المثل ها.
مثال: اعتقاد به اینکه اگر مرد در داخل خانه کار کند زن ذلیل است. خاموش کردن چراغ وقتی از اتاق خارج می شویم.
کودک: ضبط رویدادهای درونی؛ فکر ، احساس ، رفتار شبیه دوران کودکی؛ کودک منبع احساس، لذت ها، غرایز و … ماست.
مثال: ناخنک زدن به غذا، دست داخل بینی کردن، احساس ترس از تنهایی. عبادت کردن.
بالغ: مربوط به ضمیر خودآگاه انسان می شود. فکر، احساس، رفتار این مکانی و این زمانی؛
مثال: آنالیز کردن، ساعت پرسیدن، در لحظه حال بودن،
از نشانه های حالت نفسانی بالغ : تشخیص، محاسبه و ارزیابی را میتوان نام برد.
در ذیل حالات نفسانی مختلف فهرست وارد ذکر می گردد:


تقسیم بندی حالات نفسانی:

والد حمایتگر مثبت و منفی
والد انتقادگر مثبت و منفی
کودک انطباق یافته مثبت و منفی
کودک طبیعی

 تشخیص رفتاری:

چهار نوع تشخیص برای حالتهای نفسانی وجود دارد:
1) تشخیص اجتماعی
2) تشخیص بر مبنای سابقه و شرح حال (سابقه خانوادگی)
3) تشخیص پدیدار شناختی یا پدیده شناختی
4) تشخیص رفتاری (زبان بدن 5 برابر گویا تر از زبان سر است)

آلودگیها:

هرگاه والد من قسمتی از بالغ وجود من را تیره و تار کند، آلودگی رخ داده است.
آلودگیها به چند دسته تقسیم می شوند:
آلودگی بالغ توسط والد
آلودگی بالغ توسط کودک
آلودگی بالغ توسط والد و کودک (دو طرفه)

طرد شدگی ها :

طرد کودک ، طرد والد ، طرد بالغ ، طرد والد به همراه بالغ ، طرد والد به همراه کودک، طرد بالغ به همراه کودک ،


نوازش ها:

کلامی
غیر کلامی
انواع نوازش ها: دروغین – پوشالی – پفکی – پلاستیکی

وابستگی ها:

هر گاه دو نفر به گونه ای زندگی کنند که گویی یک شخص واحد بوجود آمده باشد وابستگی رخ داده است. هر وابستگی تلاشی است برای برآورده کردن نیازهایی که در دوران کودکی برآورده نشده است.
انواع وابستگی
وابستگی طولانی مدت
وابستگی کوتاه مدت
وابستگی سالم
وابستگی رقابت آمیز

با توجه به اینکه دوره تحلیل رفتار متقابل یا TA یا کودک درون خیلی گسترده است و در یک جلسه نمی گنجد، موارد فوق در حال حاضر در کارگاه آموزشی یک روزه ، به پرسنل شرکت رویا طرح داخلی، جهت ارتقاء فرآیند مشتری مداری آموزش داده شد. شرکت رویا طرح داخلی در صدد است، جهت بالا بردن دانش مشتری مداری کارکنان، ادامه کلاس ها را نیز برگزار کند.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی