دورهمی یک روزه نصاب‌های ارشد شرکت رویا طرح داخلی با هدف تکریم مشتریان و مشتری مداری در روزهای پایانی سال 1396 برگزار شد.

سخنران:
آقای دکتر مهنام مدیر بخش ارتباط با مشتری شرکت

مطالب ارائه شده:
تکریم مشتریان
ارائه خدمات بهینه در هنگام نصب
حل مشکلات فنی و ارائه راهکار
جمع آوری نظرات حضار جهت بهبود روندهای کاری

در پایان مراسم قدردانی از نصاب های ارشد  و ارائه هدیه توسط مدیریت شرکت رویا طرح داخلی انجام شد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی