مدیران و سرپرستان بخش های مختلف شرکت رویا طرح داخلی طی سفری به دبی با مدیر عامل این شرکت آقای علی نیکزاد، ملاقاتی داشتند. طی این ماموریت کاری، جلسات مهمی در رابطه با آینده کاری شرکت رویا و پرسنل آن برگزار گردید و نقشه راه و فعالیت برای ایشان رونمایی شد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی