رمضان ماه خدا، ماه خودسازی وگریز از نفس، ماه نزدیک شدن دلها به یکدیگر و ماه نزول نسخه شفا بخش زندگی بشر یعنی قرآن می باشد. طبق سنت سالیانه، امسال نیز ماه مبارک رمضان، بهانه ای شد تا خانواده بزرگ شرکت رویا طرح داخلی بار دیگر در کنار هم جمع شوند. به همین مناسبت ضیافت افطار مورخ سه شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ ماه رمضان با جمعی صمیمی و دوستانه از ریاست محترم شرکت و تمامی مدیران و اعضای بخش‌های مختلف به همراه خانواده هایشان برگزار گردید.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی